Bilens teknik

Alle kan bestå i første hug! Behovene er forskellige, men du ved selv hvor meget der skal trænes for at du har gjort det godt nok.

Bilens teknik

Her kan du læse om bilens teknik. Det kan der blive stillet spørgsmål til, når du skal til den praktiske prøve. Der bliver stillet tre spørgsmål til bilens teknik, og du skal kunne svare på dem, før du kommer ud at køre.

Motor og udstødning

 • Motoren må ikke udvikle unødig røg og støj.
 • Motoren må ikke være tilsløret af udsivende olie, blade og klude eller lign.
 • Udstødningen skal sidde fast med bøjler og stropper.
 • Udstødningen skal være forsynet med lyddæmper.

Dæk

 • Dæk og hjulfælge skal være ubeskadigede.
 • Skal have mindst 1,6 mm dybde i hovedmønstret over hele dækket.
 • Skal være af samme type på alle fire hjul (f.eks. sommerdæk / vinterdæk)
 • Skal være pumpet op til korrekt dæktryk (kan ses i bilens instruktionsbog)
 • Pigdæk må anvendes fra 1. november – 15. april.

Støddæmpere

 • Kontrolleres ved at trykke kraftigt over bilens støddæmpere.
 • Bilen skal herefter straks gå i ro.
 • Dette gør du ved alle 4 støddæmper.

Styreapparat

 • Styreapparatet skal kunne betjenes let, sikkert og hurtigt.
 • Styreapparatet skal være selvoprettende uden mislyde.

Ratslør

 • Ratslør er det stykke rattet kan drejes uden at hjulene følger med.
 • Biler med tandstangstyring må ikke have ratslør (alle nye biler)
 • Væskestanden i servovæskebeholderen skal stå mellem Min. & Max.
 • Bemærk ikke alle biler har en servovæskebeholder. På de biler kan det ses på bilens instrumentbræt.

Kontrol af ratslør

 • Start motoren , stil hjulene i ligeudstilling.
 • Rul vinduet ned og gå ud af bilen.
 • Drej på rattet og se efter om hjulet følger rattets bevægelse.

Bremser

Driftsbremse (Fodbremse)

 • Skal være et 2 kreds hydraulisk bremsesystem ( virker med væsketryk )
 • Skal virke på alle 4 hjul
 • Skal kunne bremse bilen hurtigt, sikkert og virksomt ved alle hastigheder og belastninger.

Parkeringsbremsen (Håndbremsen)

 • Skal være mekanisk og virke på mindst 2 hjul.
 • Skal kunne holde bilen på en 18 % hældning og blive stående i fastspændt tilstand.

Nødbremsen

 • Kan være den ene kreds i driftsbremsen, eller parkeringsbremsen.
 • Skal kunne bremse bilen sikkert hvis driftsbremsen svigter.

Kontrol af driftsbremsen (Fodbremsen)

 • Bremsepedalen skal have en skridsikker overflade.
 • Bremsepedalen skal sidde fast.
 • Bremsepedalen må højst kunne trædes ned til fast stop.
 • Bremsepedalen må ikke synke ved konstant tryk ( ca. 1 min.)
 • Bremsepedalen skal have 1 cm frigang.

Kontrol af vakuumforstærkeren

(Den bliver også kaldt for en bremseforstærker)

 • Pump bremsepedalen 4 til 5 gange med slukket motor
 • Hold derefter pedalen nedtrådt.
 • Start motoren
 • Hvis pedalen nu synker så er det tegn på at vakuumforstærkeren virker

Lygter

Lygter foran på bilen skal have farven hvidt / gulligt , have ens farve og styrke.

Positionslygter

 • Antal : 2 Stk.
 • Skal kunne ses fra min. 300 meter afstand.
 • Må ikke virke blændende.

Nærlyslygter

 • Antal : 2 stk.
 • Skal oplyse vejen min. 30 meter frem.
 • Må ikke blænde.
 • Skal være asymmetrisk til højre.
 • Lyskeglen skal have et fald på 1 %. (svarende til et fald på 1 cm pr. meter)

Kontroller at lysgrænsen falder 1%

 • Kan kontrolleres ved at man stiller sig en meter fra bilen og måler hvor lysgrænsen rammer benet.
 • Så træder man 10 m. tilbage og lysgrænsen burde være faldet 10 cm.

Fjernlyslygter

 • Antal : 2 stk.
 • Skal oplyse vejen min. 100 meter frem ,
 • Må godt virke blændende
 • Skal have en kontrol lampe i instrumentpanelet.

Baglygter

 • Antal : 2 stk.
 • Farve : Skal lyse Rødt
 • Skal kunne ses fra mindst 300 meters afstand.
 • Må ikke virke blændende.

Stoplygter

 • Antal : 3 stk.
 • Farve : Skal lyse rødt.
 • Skal lyse væsentligt kraftigere end baglygterne ( Ca. 3,5 gange så kraftigt )
 • Må ikke virke blændende.

Reflekser

 • Antal : 2 stk.
 • Farve : Skal være røde
 • Må ikke være trekantede.

Nummerpladelygter

 • Antal : Mindst 1 stk.
 • Farve : Skal lyse hvidt
 • Nummerpladen skal kunne aflæses fra mindst 20 meters afstand.

Blinklygter

 • Antal : 6 stk.
 • Farve : Skal lyse gult / orange
 • Skal kunne ses i kraftigt sollys.
 • Skal blinke 60 – 120 gange i minuttet.

Horn

 • Hornet skal have en klar og konstant tone.

Er du klar til at tage kørekort?

Vi holder til ved Oure. Vores adresse er:                Knarreborg Møllevej 25  5883 Oure.