Trailerens teknik

Når du tager dit kørekort til trailer, skal der – ligesom til undervisningen i Kat. B – benyttes en lektionsplan så det er muligt at dokumentere dit undervisningsforløb.

Trailerens teknik

Her kan du læse om trailerens teknik (lovstof til B/E samt teoristof til køreprøve).

Vægt betegnelser

 • Egenvægt er køretøjets vægt når den køre fra fabrikken uden drivmidler.
 • Tjenestevægt er køretøjets egenvægt + værktøj og reservehjul samt fører og drivmidler
 • Faktiskvægt er køretøjets tjenestevægt + læsset. (vægten her og nu)
 • Tilladt totalvægt, er den vægt køretøjet max. må køre med i læsset tilstand, med fører og driftsmidler.

Bremser på traileren

 • Under 750 kg. ingen bremser når trailerens vægt ikke overstiger 50 % af bilens tjenestevægt, eller overskrider, hvad der er angivet i bilens registreringsattest for max. påhæng uden bremser.
 • Over 750 kg. skal der være driftsbremse (f.eks. påløbsbremse)
 • Over 750 kg. skal der være en parkeringsbremse der let kan aktiveres, og kan blive stående i spændt tilstand.
 • Over 750 kg. skal der være en springwire, dog ikke ved enkelt akslet trailer under 1500 kg.
 • Der er ingen krav om nødbremse på en påhængsvogn.
 • De trailere der skal have bremser, kan være udstyret med el-bremse eller hydraulisk-bremse, men det er dog sjældent.
 • Evt. hydraulisk overførsel af bremsekraft skal være tæt i sammenkoblingerne

Krav til bremsen

 • Drift bremsen (påløbsbremsen) skal virker på alle hjul.
 • Påløbsbremsen skal aktiveres når vognen skubber på bilen med et tryk svarende til 2 % af påhængsvognens tilladte totalvægt.
 • For at opnå max krævet bremseeffekt må trykket ikke udgøre mere end 10 % af
  påhængsvognens tilladt totalvægt.
 • Påløbsbremsen skal være forsynet med dæmper mellem koblingshovedet og bremse forbindelser.
 • Hvis vognen er til Dyretransport, skal dæmperen være en gasdæmper.
 • Til Dyretransport skal vognen have en særlig godkendelse.
 • Trailerens parkeringsbremse, skal holder vognen standset på 18% hældning.
 • Bilens parkeringsbremse skal kunne holde vogntoget på en 12 % hældning.

Kontrol af bremsen

 • Selve den mekaniske vandring på påløbsbremsen, kan man inddele i 3/3 dele. 1/3 til frigang, 1/3 til bremse område og 1/3 til sikkerhed.
 • Påløbsbremsen kontrolleres ved at køre frem og bremse, der efter kontrollere man at,
  vandringen max er formindskes med 2/3. Den sidste 1/3 er sikkerhed for at sikre bremsens mekaniske vandreng ikke går i bundstilling.
 • Wire og stænger må ikke være ødelagt. 
 • Parkeringsbremsen og driftsbremsens effekt kontrolleres ved at,
  aktivere parkeringsbremsen, og køre lidt forsigtigt, der skal hjulene gerne blokere.

Lygter & Reflekser

 • Alle lygter skal kunne lyse korrekt og være med hele glas.
 • Bag på skal være 2 røde trekantede godkendte reflekser anbragt med spidsen opad.
 • Baglygter skal være røde og skal kunne ses på 300 meters afstand.
 • Bremselys skal de være væsentlig stærkere end baglygterne.
 • Blinklys skal blinke mellem 60 og 120 gange i minuttet og skal kunne ses i stærkt sollys.
 • Nr. plade lys, der skal være mindst en lygte, gerne flere og nr. pladen skal kunne aflæses på 20 meters afstand. Det skal afskærmes så bagved kørende ikke blændes.
 • Alle påhængsvogne skal have hvide reflekser fremad.
 • Er påhængsvognen over 1,6 m bred, skal den have hvidt positionslys foran, som skal kunne ses på 300 meters afstand.
 • Er påhængsvognen over 2,1 m bred, skal den have hvidt markeringslys frem og rødt markeringslys bagud.
 • Nyere påhængsvogne over 2,1 m. skal have både positionslys og markeringslys.
 • Der skal altid være gule godkendte reflekser på hver side.
 • På nyere påhængsvognen over 6 meters længde, skal der være gule sidemarkeringslygter,
  de skal kunne ses på 300 meters afstand og er næsten altid sammenbygget med gule reflekser.
 • Sidemarkerings lygter og reflekser, skal være jævnt fordelt på siden af traileren.

Dæk og fælge

 • Dækkene skal have 1,6 mm slidbanemønster og være jævnt slidt og uden buler og revner på siderne.
 • Der sidder slid indikations mærker nede i mønstret der viser når dækket er slidt.
 • Der skal være samme dæktype og dimension på samme aksel.
 • Der findes radial, diagonal, vinter, og pigdæk (Hvis du har pigdæk på bilen, skal der også være det på traileren, de må anvendes fra 1. november til15. april.)
 • Dæktrykket skal være efter fabrikantens forskrifter (for lidt luft udvikler varme under kørsel).
 • Bæreevne, type og dimension skal kunne aflæses på dæksiden.
 • Uens slid kan skyldes forkert lufttryk i dækket, eller hjulet er ude af balance, eller hvis akslen har forskubbet sig.
 • Fælgen må ikke have buler og må ikke rettes op efter påkørsel (bæreevnen formindskes).

Chassis, trækstang

 • Chassisramme må ikke være deformeret eller have væsentlige rust dannelser.
 • Løberust fra bolte og nitter er tegn på at de er løse.

Karrosseri og opbygning

 • Karrosseri og opbygning skal være solidt fastgjort til bærende dele.
 • Der må ikke være skarpe kanter eller udragende dele der er til fare for andre.
 • Hjulene skal være sådan afskærmet evt. af karrosseriet, så andre ikke til stænkes.

Spejle

 • Uanset trailerens størrelse, skal der være frit udsyn på begge sider af traileren på en gang
  (måske nødvendigt med ekstra spejle).
 • Plant spejl skal være på min 70 cm/2.
 • Konvekst/buet spejl skal være på min 50 cm/2.

Afmærkning

 • På påhængsvogn undtagen campingvogne skal tydeligt kunne aflæses tilladt last og totalvægt.

Lovbestemmelser om sammenkobling

 • Til en bil må kobles et påhængskøretøj, hvis bilen er godkendt med trækanordning.

Ikke registreret påhængsredskab

 • Man må max køre 15 km/t på fast gummihjul og max 30 km/t hvis der er almindelige dæk.
 • Den skal have påmonteret en lygtebom hvis der ikke er lygter.
 • Den skal have stor trekant for langsomkørende.

Der findes tre typer indregistrerede trailere

Der findes følgende typer: Fast, variabel og synsfri.

Fast

Bilen er synet til at trække et bestemt påhængskøretøj. På bilens registreringsattest er trailerens reg. nr. anført, og omvendt på trailerens.

Variabel

Bilen er registreret til at trække flere bestemte påhængsvogne. De bestemte påhængsvogne er anført på en koblingsattest, som hører til i bilen.

 • Påhængsvognen er registreret til at blive trukket af flere bestemte biler.
 • Påhængsvognen må kun kobles til bilen, hvis den findes på bilens koblingsattest.
 • Bilen er synet i alle kombinationer med de bestemte vogne.

Synsfri

 • Bilen og traileren er hver især synet til synsfri sammenkobling.
 • Det står anført på reg. attesten både på bil og trailer.
 • Chaufføren skal selv vurdere om bil og trailer passer sammen, dvs. vægtforhold, vogntogs længde og bredde, samt tilstrækkelig bevægelighed.

Registreringsattesten skal medbringes i original eller kopi under al kørsel, både på bil og trailer.

Kontrol af sammenkobling

 • Kontroller at boltene der holder trækket er fastspændte, er de ikke det løber der rust.
 • Kuglen skal være uden slidmærker.
 • Skålen må ikke have revner eller brud.
 • Væsentligt slør må ikke forekomme mellem kuglen og skålen (Kontrolleres ved at rykke kraftigt op og ned i trækket).
 • Låsehåndtaget har en mekanisk sikring der hindrer traileren i utilsigtet at frakoble sig.
 • Kontrollerer evt. slidindikator på trailer trækket.
 • Kontrollerer bolte på påhængsvognens træk ikke er løse, med løberust.
 • Køretøjerne skal have tilstrækkelig indbyrdes bevægelighed og være beregnet til hinanden.
 • Husk springwirer og lysstik, samt kontrol af lys.

Højde, bredde, længde

 • Et køretøj må ikke overstige en højde på 4 m.
 • Et køretøj må ikke overstige en bredde på 2,55 m.
 • Længden for et køretøj må ikke overstige 12 m.
 • Længden for vogntog, bestående af bil og påhængsvogn må ikke overstige 18,75 m.
 • En registreret påhængsvogn, må max overstige bilens bredte med 35 cm i hver side.

Gods

 • Godset skal være forsvarlig placeret og fastgjort.
 • Godset må ikke dække lys og reflekser eller slæbe bagefter vognen til fare for andre.
 • Godset skal også være placeret således at der er et passende kugletryk (ca. 5 – 10 % af faktisk vægt), dog ikke mere end trækket er godkendt til).

Afmærkning af gods

 • Gods skal afmærkes, hvis det rager mere end 1 m ud over køretøjets forreste og bageste del eller hvis det rager mere end 15 cm ud over siderne.
 • Er det privat kørsel kan der afmærkes med en klud, eller andet i dagslys.
 • Er det erhvervstransport skal der afmærkes med en hvid cylinderformet genstand i dagslys. Cylinderen skal være 30 cm høj, 10 cm i diameter og have to reflekterende striber.
 • I lygtetændingstiden skal der altid afmærkes med hvidt lys frem, og rødt lys bagud.

Vægt på vores trailer

 • Egenvægt kg. 450.
 • Last kg. 600.

Er du klar til at tage kørekort?

Vi holder til ved Oure. Vores adresse er:                Knarreborg Møllevej 25, 5883 Oure.